Våra källor

En gång per dygn får vi ett komplett och uppdaterat underlag från respektive medverkande certifieringsorgan. I samarbete med Bisnode uppdateras även kompletterande uppgifter för alla företagen regelbundet. Nedan finns sammanställd information om våra källor och var ni vänder er om företagsuppgifter skulle vara felaktiga eller saknas.

Följande information uppdateras dagligen av respektive certifieringsorgan:

 • Företagsnamn
 • Företagets erhållna certifieringar
 • Certifikatnummer för respektive certifiering
 • Ursprungsdatum för respektive certifiering
 • Eventuell specificering av respektive certifiering
 • Scope-text för respektive certifiering
 • Arbetsställen som ingår i en erhållen certifiering

Om några av ovanstående uppgifter saknas eller är felaktiga på Certifiering.nu, kontakta respektive certifieringsorgan.

Följande parametrar uppdateras regelbundet från Bisnode:

 • Besöksadress
 • Postadress
 • Telefon (växel)
 • Fax (växel)
 • Län
 • Kommun
 • Enhetstyp, t.ex. huvudkontor
 • Antal anställda (per arbetsställe)
 • Juridiskt namn
 • Populärnamn
 • Organisationsnummer
 • Koncerntillhörighet
 • Ekonomiska nyckeltal
 • Bransch, SNI, huvud- och binäring

Om några av ovanstående uppgifter saknas eller är felaktiga på Certifiering.nu, kontakta Bisnode med e-post eller på telefon 08-519 115 50.

Välkommen till Certifiering.nu!


För att filtrera företag baserat på certifieringar, certifieringsorgan, SNI-koder osv, klicka på länken Certifierade företag ovan.